.Htacces van uw webpagina optimaliseren

     

Wat doet het .Htacces bestand

Het .htaccess bestand (HyperTextAccess) is een bestandje dat over het algemeen opgeslagen is in de root van een website met de naam .htacces. Feitelijk is het een configuratiebestand die de server vertelt hoe om te gaan met de data die erin en eruit gaat. Er zijn een paar dingen om op te letten voordat je begint met een .htaccess bestand. Hoewel deze normaal gesproken opgeslagen is in de root van een website (meestal: "/www/") is dit geen vereiste. De .htaccess kan in elke map geplaatst worden. In een andere map dan zal deze de .htaccess van de root overschrijven. Dit is in de meeste gevallen overbodig en zou ik het houden bij de ene .htaccess in de root van een website. Hiernaast wordt het .htaccess bestand bij sommige hosting bedrijven niet ondersteund. Vraag hierna bij uw hosting provider.
Voor de zoekmachine optimalisatie heeft het .htaccess bestand een aantal handige instellingen waar je gebruik van kan maken. Houd wel bij het aanpassen van de .htaccess een backup want één kleine typfout kan de website al onbereikbaar maken.

.Htacces voorbeelden

Dit zijn een aantal mogelijke instellingen in de .htaccess maar lang niet allemaal. Wel zijn ze belangrijk in de zoekmachineoptimalisatie (SEO) van de website.

.Htacces error pagina's instellen


ErrorDocument 401 /404.php

ErrorDocument 403 /404.php

ErrorDocument 404 /404.php

ErrorDocument 500 /404.php
		

Voor het gemak sturen we in het voorbeeld de veelvoorkomende foutmeldingen door naar het bestand 404.php. De 404-error is hierin wel de belangrijkste. Dit is de error die een gebruiker krijgt als een URL niet gevonden wordt. De andere errors kunnen uiteraard een eigen pagina doorgestuurd worden. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is /404.php te wijzigen

.Htacces GZIP compressie instellen


mod_gzip_on Yes
		

Dit schakeld de GZIP-mode in. Het zorgt ervoor dat bestanden gecomprimeerd naar de bezoeker verzonden wordt. Dit komt de snelheid ten goede.

.Htacces caching inschakelen


FileETag MTime Size
 
ExpiresActive On
ExpiresByType text/css "access plus 1 weeks"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 weeks"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 weeks"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/png "access plus 4 hours"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 months"
ExpiresDefault "access plus 1 hours"
		

Caching zorgt ervoor dat bepaalde bestanden bewaard worden op het apparaat van de gebruiker zodat bij een terugkerend bezoek deze bestanden niet opnieuw gedownload hoeven te worden wat de snelheid voor de gebruiker verbeterd.

.Htacces rewrite engine inschakelen


RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.botsenbytes\.nl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www\.botsenbytes\.nl/$1 [L,R=301]
		

botsenbytes kan natuurlijk vervangen worden door een eigen URL. De rewrite-engine zorgt er voor dat iedereen die http://botsenbytes.nl probeert te bezoeken automatisch doorgestuurd wordt naar http://www.botsenbytes.nl via een 301 redirect. Dit zorgt ervoor dat er in plaats van twee routes naar een bestand in een website (met en zonder WWW) er maar een is. Zoekmachines als Google houden namelijk niet van dubbele routes naar een webpagina.

.Htacces XSS-protection inschakelen


<IfModule mod_headers.c>
# Set XSS Protection header
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
</IfModule>
		

De XSS protection beschermt de bezoeker tegen XSS aanvallen door jou server mocht deze onverhoopt eens gehackt te worden door kwaadwillenden. Het zorgt ervoor dat als jou pagina (mogelijk) gebruikt word door kwaadwillenden deze door de browser geblokkeerd zal worden. Let wel dat niet alle browsers dit ondersteunen.

@BotsenBytes volgen